Apie mus

Tomas Norus-Naruševičius

Gimnazijos  himnas

GIMNAZIJOS ISTORIJA   

1819 m. Krokialaukyje įkurta parapijinė mokykla. (K. Misius.  R. Šinkūnas. Lietuvos katalikų bažnyčios žinynas.K., 1993 ).
1870  m. atidaryta pradinė mokykla (Vilniaus valstybinis archyvas. Bylos F.391.ap.3,b.1586,b.1625,b.1407…). Apie ją kol kas daugiau duomenų neturime. Plačiau žinome apie pradinę mokyklą, veikusią nuo 1903 metų dabartinės pieninės pastate.

I pasaulinio karo metais mokykla buvo uždaryta.

1926 m. mokykla perkelta į buvusias bravoro patalpas už upės. Veikė 4 skyriai.
1937 m. buvo atidaryti 5 ir 6 skyriai, todėl  2 didelės klasės įrengiamos buvusiose valsčiaus patalpose.
Nuo 1944-1945 m.m. mokykla vėl dirbo tik už upės esančiose patalpose, pastatas buvo pertvarkytas, įrengtos 4 klasės.
Iki 1946 m. veikė pradinė mokykla.
1946 m. – 1951m. – progimnazija, joje buvo 7 klasės.
1951 m. mokykla tapo vidurine, atidaryta aštuntoji klasė, dvi klasės įrengtos buvusio valsčiaus patalpose.
1954 m. pertvarkytos mokyklos patalpos, esančios gyvenvietės centre.
1955 m. baigta už upės esančio mokyklos pastato antro aukšto statyba.

Senoji Krokialaukio mokykla 1954 m.

1960 m. įrengtos mokyklos dirbtuvės.

1962 m. prie senosios mokyklos buvo pradėtas statyti priestatas. 1964 m. statybos darbai baigti.
1976 m. baigta naujo priestato statyba ir įrengta moderni mokykla.  
1999 m. mokyklai suteiktas Tomo Noraus-Naruševičiaus vardas
2001m. atlikta mokyklos stogo ir langų renovacija.
2009 m. mokykla renovuota įgyvendinus Alytaus rajono savivaldybės administracijos projektą
„Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus vidurinės mokyklos
energijos vartojimo ekonominis didinimas“.  Projekto vertė – 2 mln. 441 tūkst. Lt.
2010 m. rugsėjo 1 d. mokyklos skyriumi tapo buvusi Alytaus rajono Verebiejų pagrindinė mokykla.
2011 m. rugpjūčio 31 d. likviduotas Verebiejų pagrindinio ugdymo skyrius.

2014 m. rugsėjo 1 d. mokyklos skyriumi tapo Krokialaukio daugiafunkcis centras.
2014 m. rugsėjo 30 d. Alytaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu įstaiga pavadinta Alytaus r. Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazija.

2017 m. rugsėjo 1 d. gimnazijos  skyriumi tapo buvusi Ūdrijos mokykla-daugiafunkcis centras.

2020 m. rugsėjo 1 d. likviduotas gimnazijos skyrius –Ūdrijos pagrindinio ugdymo ir daugiafunkcis skyrius.