Ugdymas karjerai

TAVO KARJERA YRA TAVO RANKOSE…

***

Laukymėje augo medis, kuris mylėjo mažą berniuką.

Vaikas kasdien ateidavo prie jo.

Rinkdavo nukritusius lapus ir iš jų, pasidaręs karūną, vaizduodavo esąs 
miško karalius.

Įsikoręs į medį, supdavosi ant šakų.

Derliaus metui atėjus,

valgydavo medžio vaisius,

o jo paunksmėje žaisdavo slėpynių.

Pavargęs griūdavo ant žolės ir užsnūsdavo,

o medžio lapai šnarėdavo jam lopšinę.

Visa savo maža širdele vaikas mylėjo medį.

Ir medis buvo laimingas.

Bėgo laikas, berniukas augo.

Gera turėti tokį medį – draugą, tokį medį – tėtį, tokį medį – mamą, tokį medį – mokytoją ir tokiu medžiu būti.

     Šiandien karjera suvokiama kaip visą gyvenimą trunkantis asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo kelias, o sėkminga karjera – tai dar ir gebėjimas derinti darbą, laisvalaikį, gyvenimą šeimoje ir jausti pasitenkinimą savo gyvenimo kelio pasirinkimu. Sėkmingam karjeros keliui mokinys turėtų pradėti ruoštis jau mokykloje. Jam turi padėti mokytojai, karjeros veiklų koordinatoriai, tėvai. Padedamas jų, mokinys turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį: išmokti sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą, bei planuoti savo vietą darbo rinkoje. Mokymosi mokykloje laikotarpis yra ypatingas karjeros kompetencijų įgijimo prasme, nes būtent šiuo laikotarpiu formuojasi asmenybės profesinis kryptingumas, priimami pirmieji karjeros sprendimai.

Pagrindiniai dokumentai:

Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas

Ugdymo karjerai programa

Profesinio orientavimo ir karjeros paslaugų teikimo gimnazijoje tvarkos aprašas

Ugdymo karjerai planas 2021 m.

Svarbi žinia moksleiviams ir studentams dėl mokesčių

Abiturientų atmintinė 2021 m.

***

Ugdymo karjerai tikslas – padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai bei mokymuisi visą gyvenimą.

Uždaviniai: 

• ugdyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas;

• teikti individualias ir grupines ugdymo karjerai konsultacijas;

• padėti rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją;

• teikti informaciją apie švietimo sistemą, priėmimo taisykles ir mokymosi sąlygas, studijų ir mokymo programas (jų turinį, trukmę, formas ir kt.);

• sudaryti galimybes pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai;

• organizuoti veiklas, kuriose mokiniai pažintų įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kauptų darbo patirtį, ugdytųsi profesinę motyvaciją bei planuotų būsimą karjerą 

Ugdymą karjerai gimnazijoje vykdo karjeros koordinavimo grupė:

  Vadovė, koordinatorė – Alma Sorakienė, socialinė pedagogė

   Pavaduotoja – Stasė Urbanavičienė, mokytoja

   Nariai – klasių auklėtojai

Karjeros koordinavimo grupė teikia individualias ir grupines konsultacijas (mokiniams/tėvams), bendradarbiauja ir organizuoja susitikimus su aukštųjų mokyklų atstovais ir kitomis ogranizacijomis bei moko ir padeda naudotis spec.puslapiais internete (www.aikos.smm.ltwww.mukis.lt,www.lamabpo.ltwww.egzaminai.lt, ir kt.).

Pastaba. Dėl konsultacijų jums patogiu laiku galima tartis individualiai

 

Visą informaciją apie bendrąjį priėmimą, studijų programas, stojamųjų egzaminų laikymo ir motyvacijos vertinimo datas galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: www.lamabpo.lt.
 
LAMA BPO atstovė spaudai
Dovilė Cicėnaitė-Kaveckienė
El. p. atstovas.spaudai@lamabpo.lt
Mob. tel. +370 616 45915