Savivalda

GIMNAZIJOS TARYBA

Mokytojai:

Ina Šicuvienė – gimnazijos tarybos pirmininkė

Daiva Baranauskienė – gimnazijos tarybos pirmininkės pavaduotoja
Juozas Šiupšinskas – gimnazijos tarybos sekretorius

Mokiniai:

Vaiva Kizelytė IIIg klasė

Simona Vaitulevičiūtė Ig klasė

Goda Čekanavičiūtė Ig klasė

 

Tėvai:

Rita Karpičienė

Rūta Vaitkevičienė

Renata Mikalickienė

Bendruomenės atstovai:

Ermina Kastenskienė

Vida Navickienė

Laimutė Ravinskienė

METODINĖ TARYBA

Janina Šiupšinskienė – metodinės tarybos pirmininkė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, direktorės pavaduotoja ugdymui
Aušra Maižiešienė – istorijos mokytoja metodininkė, direktorės pavaduotoja ugdymui
Stasė Urbanavičienė- lietuvių kalbos  vyresn. mokytoja, kalbų, dorinio ugdymo, socialinių mokslų ir menų metodinės grupės pirmininkė
Juozas Šiupšinskas – fizikos ir informacinių technologijų mokytojas metodininkas, tiksliųjų, gamtos mokslų, kūno kultūros ir technologijų    metodinės grupės pirmininkas
Ina Šicuvienė – anglų k. vyresn. mokytoja, klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė
Rimutė Vobolienė- pradinių klasių mokytoja metodininkė, pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė
Alma Sorakienė – socialinė pedagogė, metodinės tarybos konsultantė

MOKINIŲ TARYBA:
 

Laura Pavilonytė – mokinių tarybos pirmininkė

Simona Vaičiulevičiūtė – mokinių tarybos pirmininkės pavaduotoja

Nariai:

Dovilė Kilinskaitė

Rugilė Brusokaitė

Lukas Mykolaitis

Vaiva Kizelytė

Brigita Daugirdaitė

Modestas Janulis

Brigita Maskeliūnaitė