Teisės aktai

Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys gimnazijos veiklą: 
Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas 
Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklos bendrosios ugdymo programos ir planai
Viešųjų pirkimų įstatymas

Su kitais gimnazijos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais galima susipažinti LR Švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje  www.smm.lt.

Vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas

Gimnazijos krizių valdymo tvarkos aprašas

Krizių valdymo veiksmų planas (gimnazijos krizių valdymo tvarkos aprašo priedas Nr. 1