Gimnazijos vizija, misija

Vizija

Saugi, atvira kaitai, nuolat besimokanti gimnazija, kurioje siekiama kiekvieno mokinio individualios pažangos.

Misija

Teikti kokybišką išsilavinimą, skatinti visokeriopą visų gimnazijos narių tobulėjimą, puoselėti savo krašto tradicijas ir sveiką gyvenimo būdą.

      Filosofija

Dabartis visada kupina ateities ( G. V.  Leibnicas)