Finansinių ataskaitų rinkiniai

2021 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2021 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m. III ketvirčio  finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2019 m. finansinių ataskaitų  rinkinys

2019 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

  2019 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2019 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2018m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2018 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinės būklės ataskaita 2017 m. II ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2017 m. II ketv.

2016 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys