Viešieji pirkimai

 Gimnazijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Supaprastintų viešųjų pirkimų planas (suvestinė) 2019 metams

Supaprastintų viešųjų pirkimų planas (suvestinė) 2020 metams

2019 m. įsigytų vadovėlių ir mokymo priemonių sąrašas

2020 m. įsigytų vadovėlių ir mokymo priemonių sąrašas

Supaprastintų viešųjų pirkimų planas (suvestinė) 2021 metams

Supaparstintų viešųjų pirkimų  organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo pakeitimas 2021 m. 

Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo pakeitimo priedai